II. Vukovarska deklaracija HSP-a 2018

Na sjednici održanoj 13. listopada 2018. u Vukovaru, temeljem čl. 52. STATUTA Hrvatske stranke prava, Glavni…

Vukovarska deklaracija HSP-a 2010

Na sjednici održanoj 18. rujna 2010 u Vukovaru, temeljem čl. 56. st. 3. STATUTA Hrvatske stranke…

Deklaracija VII Konvencije HSP-a 2009

Iznad suverene volje hrvatskih državljana jedino su božanski, univerzalni, sveravnajući zakoni. Sve etničke skupine uživaju jednaka…

Programska deklaracija HSP-a ” Hrvatska u Europi ” 2004

Cijeneći borbu za hrvatsku državnu neovisnost ranijih naraštaja pravaša; Podržavajući već usvojene odrednice Deklaracije “Hrvatska desnica…

Deklaracija Jadranske konvencije HSP-a 2003

Ustrajući u nauku Oca Domovine dr. Ante Starčevića i pravaškom svjetonazoru iskazanom u dokumentima Hrvatske stranke…

Programska deklaracija HSP-a “Hrvatska desnica za novo stoljeće” 2001

Ustrajući u nauku Oca Domovine Dr. Ante Starčevića i na pravaškom svjetonazoru iskazanom u Temeljnim načelima,…

Programska rezolucija IV Konvencije HSP 1999

Zaključci četvrte Konvencije HSP-a: Četvrta Konvencija HSP-a podsjeća hrvatsku javnost da su HSP i njeni članovi…

Deklaracija političke udruge “Okupljanje za Hrvatsku” 1997

Ocjenjujući sadašnje unutarnje političke prilike te međunarodni položaj Hrvatske vrlo lošim Hrvatska stranka prava (HSP), Hrvatska…