Financijska izvješća 2021

Finanncijsko izvješće za 2021 godinu Financijski plan za 2021 godinu  

Financijska izvješća 2020

Financijski plan za 2020 godinu

Financijska izvješće 2019

Financijsko izvješće HSP-a za 2019. godinu Prijevremeni izbori 2019. godine Prijevremeni izbori za članove Županijske skupštine…

Financijska izvješća 2018

Financijsko izvješće HSP-a za 2018. godinu   Izvješće o primjenim donacijama u razdoblju od 01. siječnja…

Financijska izvješća 2017

Financijsko izvješće HSP-a za 2017. godinu   Izvješće o primjenim donacijama u razdoblju od 01. siječnja…

Financijska izvješća 2016

Financijsko izvješće HSP-a za 2016. godinu   Izvješće o primjenim donacijama u razdoblju od 01. siječnja…