Deklaracija Jadranske konvencije HSP-a 2003

Ustrajući u nauku Oca Domovine dr. Ante Starčevića i pravaškom svjetonazoru iskazanom u dokumentima Hrvatske stranke prava;

Cijeneći borbu i žrtve svih naraštaja Hrvata za hrvatsku državnu neovisnost i za obranu nacionalnog suvereniteta na kopnu i moru;

U cilju promicanja razvoja kao europske sredozemne države;

Jadranska konvencija Hrvatske stranke prava donosi

DEKLARACIJU

1. Hrvatska je pomorska zemlja i europska sredozemna država, što joj pruža nemjerljive razvojne prednosti. Pravilnom državnom politikom Jadransko more, obala i otoci mogu postati nosilac gospodarskog razvoja Hrvatske, a ne teret koji zahtijeva posebnu brigu države. Jadranu ne treba nova regionalizacija, nego zajednička razvojna politika svih jadranskih županija i jedinstveni odnos prema obalnom i otočkom pojasu .

2. Kroz cijelu hrvatsku povijest strane sile nastojale su ovladati hrvatskom obalom i otocima, a to je bio cilj i srpske agresije na Hrvatsku. Nedopustivo je stoga svako podcjenjivanje i progon branitelja koji su obranili naše gradove, naše luke, more, obalu i otoke, te tako Hrvatskoj zajamčili razvoj prema zemlji blagostanja.

3. Državni suverenitet na moru nedjeljiv je od državnog suvereniteta na kopnu. Nedopustivi su ustupci susjednim državama glede morskog razgraničenja i zajedničkog nadzora mora uz Prevlaku i Savudriju. Neprihvatljivi su ustupci stranim pomorskim silama glede imuniteta njihovih vojnih snaga i slobodnog uplovljavanja njihovih ratnih brodova.

4. Pomorsko dobro vlasništvo je hrvatskog naroda i s njim mogu raspolagati jedino hrvatski državljani. Nitko nema pravo steći vlasništvo nad pomorskim dobrom ili ga uzurpirati. Nedopustiva je i sramotna rasprodaja hrvatskih otoka i obale strancima.

5. HSP se odlučno protivi daljnjoj rasprodaji strancima strateških dijelova hrvatskog gospodarstva na Jadranskoj obali i otocima, jer nema jamstva da će time doista biti zajamčeni hrvatski gospodarski interesi. Gospodarska politika mora imati za cilj zaustavljanje negativnih demografskih trendova na Jadranskoj obali, otocima i otvorenom svijetu i novim spoznajama može jamčiti brz i uspješan razvoj Hrvatske.

6. Hrvatska je jedinstvena u svijetu po svojoj biološkoj raznolikosti i očuvanosti okoliša, posebice kada je riječ o Jadranu. Štoviše, u zaleđu jadranske obale leže neprocjenjive i strateški važne rezerve pitke vode. Najveća opasnost za Jadran, obalu, obalno zaleđe i otoke su zato razvojni planovi i poslovni potezi koji ne vode računa o očuvanju okoliša i baštine hrvatskog naroda.

7. Jadransko more je pred biološkom katastrofom, što može imati nesagledive posljedice za stanovništvo na obali i otocima. Stoga treba najhitnije proglasiti hrvatski gospodarski pojas u Jadranu, osnovati Obalnu stražu i uvesti strožu kontrolu pomorskog prometa, posebno tankera, te zaustaviti projekt Družb -Adria.

8. Položaj Hrvatske kao spojnice Mediterana i Srednje Europe može biti iskorišten tek obnovom hrvatske trgovačke flote, te modernizacijom hrvatskih luka, te cestovne i željezničke mreže. Neprihvatljivo je strano vlasništvo ili strani nadzor nad hrvatskim lukama na Jadranu , odnosno strane koncesije nad hrvatskim prometnim pravcima.

9. Razvoj poljoprivrede i ribarstva, kao i čitavog gospodarstva na Jadranu, mora biti usklađen sa zaštitom okoliša i sa imidžom Hrvatske kao tvornice zdrave hrane. To pretpostavlja zabranu genetski modificiranih organizama, zaštitu izvora pitke vode i vodonosnih slojeva, te održivi razvoj marikulture i ribarstva. Potpore poljoprivredi i ribarstvu, te proizvodnji hrane moraju olakšati prilagodbu ulasku u WTO i EU.

10. Mogućnosti jadranskog turizma su minimalno iskorištene. Jadranu treba turizam ambijenta i visoke kvalitete, te zdravstveni turizam temeljen na jedinstvenosti hrvatske prirodne i kulturno povijesne baštine, na starim zanatima, te na ponudi ekološki očuvanog okoliša i zdrave hrane. Ničim se ne mogu opravdati poslovni potezi u turizmu koji imaju za cilj bitno uništavanje okoliša, a pod krinkom zapošljavanja.

 

U Splitu, 3.svibnja 2003.