Deklaracija političke udruge “Okupljanje za Hrvatsku” 1997

Ocjenjujući sadašnje unutarnje političke prilike te međunarodni položaj Hrvatske vrlo lošim

Hrvatska stranka prava (HSP),
Hrvatska demokratska stranka prava (HDSP),
Hrvatski narodni pokret – slobodna Hrvatska (HNP-SH),
Hrvatski oslobodilački pokret (HOP),
Stranka hrvatskog državnog prava (SHDP),

te izvanstranački hrvatski uglednici i intelektualci pravaškog usmjerenja drže nužnim poduzeti sve kako bi što više utjecali na hrvatsku politiku, a time i na budućnost hrvatskog naroda i države. Radi ostvarivanja tog utjecaja spomenute političke stranke i izvanstranački pojedinci pod vodstvom HSP-a kao stožerne pravaške stranke, odlučili su stvoriti političku udrugu koja će djelovati i u javnosti nastupati pod nazivom “Okupljanje za Hrvatsku”. Udruga je otvorena za sve hrvatske političke stranke i izvanstranačke osobe koje pristaju uz ostvarivanje slijedećih političkih ciljeva:

1. Ustanovljavanje Hrvatske kao nacionalne države
2. Ustroj jake vojske kao jamca neovisnosti i opstojnosti
3. Ostvarivanje nacionalnih prava hrvatskog naroda na cjelokupnom etničko-povijesnom prostoru te zaštita interesa hrvatskih iseljenika
4. Ustroj sustava koji će uspješno spriječiti korupciju i kriminal
5. Razvitak društvenih odnosa koji će ukinuti naslijeđe komunizma i njegove kadrove te reorganizacija hrvatskih kulturnih ustanova i sveučilišta
6. Pravedna socijalna politika temeljena na pravu na rad
7. Neovisan međunarodni položaj Hrvatske, odlučnija diplomacija i prekid diplomatskih odnosa sa Srbijom, barem do razrješenja sudbine nestalih hrvatskih branitelja
8. Spriječiti povratak te sudski goniti Srbe koji su izdali Hrvatsku kao svoju domovinu
9. Povrat tradicionalnim vrijednostima hrvatske obitelji i zaštita prava na život od začeća te očuvanje kulturne i prirodne baštine
10. Odlučno suprotstavljanje autonomaštvu, totalitarizmu i svim jugo-opcijama