JAČANJE STRANAČKOG KADRA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI I GRADU ZAGREBU

Dana 3.veljače 2022. Vodstvo Hrvatske stranke prava održalo je u središnjem uredu niz sastanaka vezanih za pojačanje kadra, proširenje organizacija te planiranju stranačkih aktivnosti i programa političkog djelovanja.

Na sastanku su nazočili predsjednik stranke Nikica Augustinović, predsjednik Glavnog stana Ante Komljen, glavna tajnica Marina Logarušić i povjerenik za grad Zagreb Ivan Iličić.

VučakNovi član stranke i povjerenik za grad Zaprešić postao je Damir Vučak, bivši predsjednik zaprešićkog HSP-a dr. Ante Starčevića. S dolaskom g. Vučaka  stranka nastavlja intenzivno raditi na stvaranju pretpostavki za stvaranje ŽO Zagrebačke županije. Vodstvo stranke i dalje ustrajno radi na ponovnom aktiviranju  prepoznatljivih pravaških lica. U pravaške redove ponovo se vratio dr. sc Krešimir Bušić koji se stranci stavio na raspolaganje u gradu Zagrebu. Krešimir Bušić znanstveni je suradnik na Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu.

Vodstvo stranke svoj rad usmjerilo je i na stvaranje kvalitetnog i prepoznatljivog programa rada koji će biti predstavljen javnosti na stranačkoj konvenciji.

 

 

Ured za odnose s javnošću HSP-a