Marinko Butorac na čelu HSP-a Novi Vinodolski!

Sukladno statutarnim odredbama HSP-a održan je izborni zbor podružnice HSP-a Grada Novog Vinodolskog.
U Izvršni odbor podružnice izabrani su: Marinko Butorac za predsjednika,  Silvio Boneta i Josip Bartol za dopredsjednike, Silvana Barićević za tajnicu te  Josip Mataija za rizničara.
Za članove Izvršnog odbora izabrani su Dragan Deranja i Ivica Tomić.
U Nadzorni odbor izabrani su Nikica Pavlović za predsjednika te Milan Smolčić i Marko Butorac za članove.
Svim novoizabranim dužnosnicima HSP-a Novi Vinodolski želimo mnogo uspjeha u daljnjem radu!

Hrvatska stranka prava
Ured za odnose s javnošću

237Shares