Mario Galov imenovan povjerenikom HSP-a za Dubrovačko-neretvansku županiju!

Mario Galov
Mario Galov povjerenik HSP-a za DNŽ

Sukladno čl. 57. Statuta Predsjednik HSP-a Nikica Augustinović, povjerenikom Hrvatske stranke prava za Dubrovačko-neretvansku županiju imenovao je Maria Galova iz Metkovića. Mario Galov dugogodišnji je istaknuti pravaš i ugledni poduzetnik, aktivan u društvenom životu svoga grada, ali i šire. Trenutno obnaša dužnost vijećnika HSP-a u gradu Metkoviću kao i dužnost vijećnika u skupštini Dubrovačko-neretvanske županije.

Statutarne odredbe nalažu da je Galov dužan u roku od 6 mjeseci stvoriti uvjete za ustroj Županijskog vijeća HSP-a Dubrovačko-neretvanske županije.

Poznavajući gospodina Galova i njegov dosadašnji rad te djelovanje ne sumnjamo u kvalitetan ustroj Dubrovačko-neretvanske županije te mu želimo mnogo uspjeha u daljnjem radu!

 

Hrvatska stranka prava
Ured za odnose s javnošću

561Shares