Mario Vrselja na čelu HSP-a Vir

Sukladno epidemiološkim mjerama koje su trenutno na snazi održan je izborni zbor HSP-a  PodružniceVir.

Izabrano je svih 12 dužnosnika tijela ove podružnice predviđenih Statutom, a za predsjednika Podružnice izabran je Mario Vrselja.

Gospodin Vrselja je hrvatski aktivist manjinske zajednice koji je doselio u Općinu Vir u Zadarskoj županiji. Bio je član nadzornog odbora HNV-a u Srbiji i predsjednik povjerenstva za mlade Hrvatskog nacionalnog vijeća za Republiku Srbiju (državno krovno tijelo Hrvata u Srbiji) te zamjenik predsjednika mladeži političke stranke Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) u Srijemu, sa sjedištem u Srijemskoj Mitrovici kao i hrvatski elektor u 2 mandata. Utemeljitelj je kulturno znanstvene hrvatske udruge Cro – educa i inicijator regionalnog  pokreta REKOM-a za Vojvodinu.

Naglasio je da otok Vir ima ogromnu perspektivu za budućnost i da u svemu tome želi doprinijeti svojim političkim iskustvom.

Izborni zbor vodio je povjerenik HSP-a za Zadarsku županiju Mate Lukić koji je izrazio zadovoljstvo ovakvim pojačanjem u Stranci kao i uspješnim privođenjem kraju pripremanja svih općina i gradova za lokalne izbore u svibnju.

Čestitamo gospodinu Vrselji kao i svim novoizabranim dužnosnicima Podružnice Vir te im želimo mnogo uspjeha u radu!

Hrvatska stranka prava
Ured za odnose s javnošću HSP-a

164Shares