Politički program za Mjesni odbor Gornje Vrapče

Politički program za Mjesni odbor Gornje Vrapče
 
  Predugo vremena je Gornje Vrapče bilo u tami zaborava naspram drugih dijelova grada pa  se zato nositelj liste za 2021. godinu Vinko Lalek odlučio na slogan Svjetlo u tami. Ekipa mladih ljudi s liste i potpora ekonomske, pravne, inženjerske i druge struke iz stranke te čak nestranačkih ljudi ponudila je rješenje na probleme koje je on saznao kroz druženja i razgovor sa stanovnicima Gornjeg Vrapča. On je odabrao za politički program samo one točke koje nisu iznijele druge stranke kako bi se što više progovorilo o problemima o kojima nitko ne govori. Naravno, to ne znači da on ne planira uzeti u realizaciju ideje od svih drugih političkih stranaka pošto dobar političar ne krade tuđe ideje već on realizira tuđe i vlastite ideje. Štoviše, tuđe ideje je spreman razraditi i nadograditi . To je ono po čemu se on i njegova ekipa razlikuju od ostalih stranaka: djela, a ne riječi! Primjerice, nema smisla paušalno ponavljati problem ruševine stare škole koja je sada s crvenom oznakom za rušenje, pogotovo ne bez dodatne razrađenosti ideje u skladu sa strukom što bi konkretno tamo bilo. Evo nekih ideja od naših građana: kulturni centar, muzej Vrapča, javni prostor za civilno društvo ili sve zajedno. I još nešto? Ideja imamo napretek. Nećemo kao ptice na grane govoriti o asfaltiranju jer to se podrazumijeva uz osiguranje funkcioniranja komunalnih usluga, to neka govore oni koji nemaju ništa novo za reći. Vrapče je jedan od najstarijih kvartova u Zagrebu s dugom tradicijom života i specifičnostima koje nema niti jedan drugi kvart, ono je zapravo selo u gradu s čime se mi u određenom smislu ponosimo te bismo željeli njegovati tu tradiciju i nadograditi je s modernim tehnologijama, a koje opet ni na koji način ne će ugroziti tu tradiciju. Naš politički program vodi se načelima potrebitosti, realnosti, konkretnosti, transparentnosti, očuvanja prošlosti i osiguranja budućnosti te otvorenosti.
 
 1. Podupiranje razvijanja malog poduzetništva u kvartu
 Kroz informiranje o dostupnosti javnih sredstava za pokretanje poslovanja i logističku pomoć obrtnicima i trgovačkim društvima koji djeluju ili žele djelovati na prostoru mjesnog odbora dali bismo doprinos dizanju ekonomskog standarda članova naše zajednice. Omogućiti poduzetnički inkubator za start-up firme kroz osiguranje prostora i drugih početnih troškova, za to je potreban recimo jedan kontejner na javnoj površini.  U tom kontekstu je zapravo bila izrečena prva popularna promidžbena poruka oko podupiranja uvođenja bankomata od strane raznih banaka, tim sadržajem bi  banke stvorile interes da uz bankomate otvore i podružnice u našem naselju. Bilo bi dobro transakciju ili određeni posao u banci obaviti u kvartu, a ne na Črnomercu ili u Španskom, zar ne? Mi ćemo kroz naš politički legitimitet nastojati kontaktirati sve banke koje posluju u RH da našim građanima izađu u susret u vidu pružanja usluge. O tome je dosta rečeno u raznim medijima pa nećemo duljiti više o tome.
 
 2. Stvaranje novog kulturnog sadržaja
 
 Zašto naš kvart ne bi imao ljetno kino kao što ga recimo ima niz kvartova u gradu Zagrebu (Katarinin trg na Gornjem Gradu, Tuškanac) i kazalište na otvorenom (Opatovina)? To je moguće ostvariti kroz potporu udrugama koje djeluju na prostoru nadležnosti mjesnog odbora. Oko takvog sadržaja bi se sigurno razvijali i drugi poduzetnički sadržaji koje smo spomenuli u prethodnoj točki programa. Isto tako podupirali bi umjetničke radionice za djecu i podupirali organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija za sve dobne skupine kroz čitavu godinu.  Time bi naši ljudi provodili više vremena u našem kvartu i postoji dobra mogućnost da bi time privukli dio turista koji dolaze u Zagreb. Osim toga time ljudi iz našeg kvarta uštedjeli dragocjeno vrijeme za na putovanje izvan Zagreba ili u druge kvartove Zagreba u potrazi za kvalitetnim sadržajem a znamo da je vrijeme novac.  Pod ovu točku programa svakako spada i uređenje kupališta u kojem su uživali naši Vrapčani u prošlosti, a o čemu smo također plasirali snažnu poruku u sve glavne medije u RH. Zamislite drvene sjenice s prostorom za roštilj kao na Jarunu. Jeste? Ne morate dalje zamišljati, mi ćemo to napraviti! Stvaranje kulturnog sadržaja je komplementarno s prethodnom točkom jer kulturni sadržaj može privući novi poduzetnički sadržaj. Mi već imamo manifestaciju Dani Vrapča i Kramp Rally koji bi ovim dodatnim sadržajem dobili veću pažnju od medija i ostalih građana Zagreba. Mislimo da smo već kroz našu predizbornu kampanju pokazali kako znamo privući pažnju medija! U uvodu smo spomenuli potrebu kulturnog centra i muzeja za Vrapče kao naselje bogato povijesti (takav muzej recimo ima Trešnjevka). To je sve moguće kroz financiranje iz EU fondova za koje znamo kako napisati projekte i dobiti novac. Kulturni sadržaj svakako uključuje uređenje šumskih staza u vidu održavanja prohodnosti za građane, a i za razvoj rekreacije, a u koje je moguće uklopiti i razne edukativne i kulturne sadržaje.
 
 3. Stvaranje novog sportskog sadržaja
 U našem kvartu postoji oskudna sportska ponuda stoga mi istu želimo proširiti kroz organiziranje brojnih i dugotrajnih športskih manifestacija, primjerice organizirati nogometne turnire. Otvaranje prostora za razvoj sportova raznih disciplina od borilačkih sportova (primjerice boks, hrvanje i slično) do timskih sportova (nogomet, košarka, rukomet itd) za sve uzraste, uključujući prostor za teretane za rekreativno vježbanje naših Vrapčana. Pretilost je uzrok brojnih zdravstvenih problema pa bi na ovaj način omogućili i preventivno očuvanje zdravlja što bi uštedjelo novac naših Vrapčana za zdravstvene usluge koje su sve skuplje. Razvoj motoričkih sposobnosti djece postaje nužnost u vrijeme kada sve više vremena provode uz računala stoga je preporuka stručnih kineziologa baviti se gimnastikom već od 3 godine života . Sve navedeno bi radili kroz podupiranje sportskih klubova u vidu pružanja prostora za provođenje sportskih aktivnosti upravo na području našeg mjesnog odbora i poticanje osnivanje istih. Potrebno je napomenuti da za sportske klubove postoji puno novaca na raspolaganju iz EU fondova. Zašto Gornje Vrapče ne bi postalo poznato kao kvart s najvećom sportskom aktivnosti u Zagrebu?
 
 4. Dostupnost 24/h za sve probleme u okviru nadležnosti mjesnog odbora
 
 Osigurali bi redovite mjesečne javne tribine na kojima bi građani iznosili ideje i probleme u okviru nadležnosti mjesnog odbora kako bi osigurali konstantan i direktan kontakt s građanima. Razvoj lokalne aplikacije za rješavanje problema građana u okviru nadležnosti mjesnog odbora iz koje bi bili vidljivi podaci o trošenju sredstava, redovito informiranje o projektima i konstantna mogućnost  prijave problema i potreba građana. Naravno, građanima bi bili dostupni i telefonskim i elektroničkim putem (elektronička pošta, društvene mreže, platforme za online sastanke).
 
 5. Poboljšanje infrastrukture u okviru nadležnosti mjesnog odbora
 Naše mlade obitelji trebaju izgradnju dječjeg igrališta za koje nije potreban otkup privatnog zemljišta. Ako je glavni problem Hrvatske demografija onda moramo misliti prvo kako lokalno poticati obitelji da imaju što je više moguće sadržaja za djecu. Proširit ćemo kapacitete zgrade mjesnog doma kako bi je mogli koristiti u više različitih svrha u skladu s navedenim točkama programa. Omogućit ćemo korištenje gradskog zemljišta za sve javne potrebe na koje nam naši Vrapčani ukažu i poticati raspravu o tome kako bi generirali ideje za stopostotnu iskorištenost javnih površina.
 
 6. Implementacija tehnologije u vizuru naselja

  Podupirat ćemo uvođenja pametnih klupa u granicama mjesnog odbora koje se sasvim lako mogu uklopiti uz našu prirodu i zelenilo za razbibrigu ili čak za rad na otvorenom. Time bi svakako doprinijeli i besplatnom WiFI mrežom na razini mjesnog odbora. Time ćemo omogućiti veći pristup informacijama svim kućanstvima i boravak na otvorenom uz modernu tehnologiju. U mjesnom domu osigurat ćemo korištenje računala za osobe koje ne mogu pribaviti isto ili su u dobi kada se ne znaju koristiti njime pa ćemo provesti edukaciju naših Vrapčana za korištenje novih tehnologija. Ta je točka povezana s točkom br. 3. jer dostupnost komunikacije podrazumijeva sredstvo komunikacije koje ćemo mi osigurati.  
 
 7. Podupiranje razvoja civilnog društva
 
  Podupirat ćemo udruge s ekološkim akcijama usmjerene na očuvanje prirode i akcije građana vezano za čišćenje javnih površina Podupirat ćemo sve organizacije koje će rješavati socijalne probleme većih obitelj, I osiguravanje prehrane najugroženijim i pomoć u obrazovanju bilo dopunskog bilo dodatnog sadržaja (primjerice učenje stranih jezika). Zapravo u svim dosadašnjim navedenim točkama je moguća suradnja s civilnim društvom čiji ćemo razvitak i osnivanje poticati zato što je s njima moguće partnerstvo kao potencijalnim korisnicima EU socijalnih fondova. Mi imamo pravno i ekonomsko te iskustveno znanje za provođenje tih projekata, od Vas trebamo samo dobru volju i želju da zajedno dignemo standard naših života.
 
  Na kraju želimo predstaviti načelo otvorenosti programa spomenuto u uvodu vezano za ideje drugih političkih stranaka. Mi smo otvoreni za sve Vaše ideje, kritike, ispravke i komentare stoga nam  javite što bi konkretno željeli u našem naselju sada i poslije izbora.

Ured za odnose s javnošću HSP-a

100Shares