PREDSJEDNIŠTVO

Predsjednik: Nikica Augustinović

Dopredsjednik: Josip Mišković

Dopredsjednik: Željko Belanek

Članovi predsjedništva HSP

Mato Bubaš

Petar Crnjac

Maria Ćaćić

Dalibor Damičević

Marina Logarušić

Hrvoje Niče

Stefan Novak

Ivan Piškor

Luka Roguljić

Ivanka Špralja

Glavni tajnik | Marina Logarušić

glavni-tajnik@hsp.hr

0Shares