Priopćenje za javnost u svezi stava Hrvatske stranke prava o nužnosti promjena u izbornom sustavu BiH

Hrvatska stranka prava, kao najstarija hrvatska politička stranka koja djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, ali i povezana je sa svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i iseljeništvu te posebno politički motri sve događaje na prostoru BiH u suradnji sa sestrinskom strankom HSP BiH, ovim putem se obraća cjelokupnoj hrvatskoj javnosti.

Ističemo kako pravaši i pravašice nikada nisu bježali od najtežih političkih i društvenih pitanja koji su u prošlosti pa tako i danas zaokupljali pažnju hrvatskih građana. Stoga, vjerujemo da je svima, ili barem većini građana, kako Republike Hrvatske tako i u BiH, ali i diljem svijeta u iseljeništvu, poznato da se u Temeljnim osnovama Ustava RH u čl.10.st.2. nalazi jasna odredba o zaštiti hrvatskog naroda izvan RH,, a to se posebice odnosi na Hrvate i Hrvatice u BiH. U Ustavu RH jasno se kaže: “Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske”.

Upravo tom odrednicom Ustav RH je jasno i nedvosmisleno izrijekom obavezao sve političke subjekte, a pritom mislimo posebice državni vrh u Republici Hrvatskoj kako „MORA“ istinski i beskompromisno skrbiti i boriti se za temeljna i neotuđiva prava Hrvata u drugim državama, a to se osobito odnosi na BiH u kojem je hrvatski narod starosjedilački, autohton i ­­‑ barem bi trebao biti – ravnopravan.

Nažalost to očigledno nije slučaj u današnjem vremenu posvemašnje paralize političkih institucija u susjednoj i prijateljskoj zemlji iako je konstitutivnost i ravnopravnost poglavito zajamčena  Washingtonskim i Daytonskim sporazumima, kao i Splitskim dogovorom, po kojima se zaustavila velikosrpska agresija na prostoru BiH, ali i stvorili preduvjeti za uspostavom mira i ustrojavanjem novoga ustavnoga demokratskoga poredaka, a po tim temeljnim pravnim aktima su i Hrvatima kao najmanjem od tri naroda zajamčena sva nacionalna prava na cjelokupnom prostoru BiH na kojem stoljećima obitavaju kao prvo spomenuti narod u povijesno-pravnim dokumentima.

Na ovom mjestu nećemo dublje ulaziti u povijesno-političke rasprave o podrijetlu, autohtonosti i položaju ostala dva naroda u BiH danas – Srba i Bošnjaka. Takve rasprave ostavljamo za neka druga mjesta i za stručnjake koji o njima mogu meritorno razgovarati, a zasigurno oni imaju sud o čemu treba otvoreno porazgovarati bez romantičarsko-mitoloških prosudbi prošlih vremena.

Obraćamo se cjelokupnoj hrvatskoj i svjetskoj javnosti te pritom ističemo samo ključne odrednice, jer HSP želi jasno izreći stav u ime svih pravaša i pravašica kao smatra da postupanja koja proizlaze iz temeljnih odrednica Ustava RH jest jasna poruka  o potrebi zaštite svih ugroženih prava Hrvata u BiH. Stoga naglašavam da se u našem političkom djelovanju otvoreno zalažemo oko obavezne i neodgodive promjene izbornog zakonodavstva u BiH, budući da je postojećim izbornim zakonom hrvatski narod u BiH postao neravnopravan i ponižen.

HSP se ne može složiti s tako jasnom opstrukcijom prava hrvatskog naroda i nametanjem kandidata nekih drugih, brojnijih naroda – u ovom slučaju bošnjačkog. Navedeno današnje postupanje dijela bošnjačkih čelnika, naglašavamo ne i bošnjačkog naroda u cjelini, nas podsjeća na prošla vremena kada su u dvije jugoslavenske zajednice Hrvati s prostora BiH bili pod udarom „negiranja vlastite nacionalne pripadnosti i negiranja ljudskih i građanskih prava“ od strane velikosrpskih hegemonističkih političkih krugova. Slavosrpski unitaristi i hegemonsti već tada su ponižavali i majorizirali Hrvate kako bi spriječili volju hrvatskoga naroda da žive „svoji na svom i brane zajedno hrvatski dom“ te na taj način izravno onemogućavali rješavanje hrvatskoga nacionalnoga pitanja i u Hrvatskoj i u BiH. Krajnji cilj tih velikosrba bila je asimilacije i nestanka Hrvata s ovih prostora bez razlike na tadašnju vjersku pripadnost. Podsjećamo kako su se devedesetih godina 20. stoljeća Hrvati iz BiH zajedno s Bošnjacima odlučili otvoreno suprotstaviti i braniti BiH od velikosrpskoga agresora u Domovinskom ratu ne samo da bi se zaštitili od istoga agresora već i da uspostave novi pravni poredak u kojem će sve tri nacije biti ravnopravne. Ipak sa žaljenjem moramo konstatirati kako situacija o kakvoj gotovo svakodnevno svjedočimo posljednjih godina, u kojoj se u Federaciji BiH kao entitetskom dijelu u kojem većinu čine bošnjački i hrvatskih narodi tom istom hrvatskom narodu za “reprezenta” već dva puta nameće Željko Komšić od strane bošnjačke većine, a koji u hrvatskom narodu nema skoro nikakvu podršku niti stvarni izborni legitimitet i legalitet pa se takvo bezvlašće i ponižavajući sustav formiranja struktura određenih tijela središnje, ali i izvršnih vlasti prenosi već godina i opterećuje nacionalne odnose u BiH. Stoga je za HSP neprihvatljiv razvoj takovih odnosa u predvečerje najavljenih novih općih izbora u BiH.

Stoga još jednom pozivamo sve odgovorne u BiH, a posebice predstavnike SDA, da se prisjete tko im je pomagao tijekom srpske agresije na njihove domove i tko ih je na prostoru RH bratski bez ikakve rezerve primio u svoje domove kad su bili prognani sa svojih ognjišta u BiH.

„Kratka pamet nikad nije bila dobar saveznik za izgradnju bolje budućnosti naša dva bratska naroda!“

U tom pogledu apeliramo i pozivamo sve međunarodne čimbenike, prije svih EU i SAD, da učine najveće napore u pomaganju i postizanju dogovora oko novoga i pravednijeg te pravno temeljitije izrađenog izbornog sustava u BiH koji će biti prihvatljiv za sva tri konstitutivna naroda, kao i za sve druge građane koji stoljećima žive na prostoru BiH. Smatramo i držimo potrebitim kako naši gore spomenuti vojni i politički zapadni saveznici to mogu napraviti, ako stvarno žele postići mir na jugoistoku europskoga kontinenta, posebice u vrijeme kada se nad cijelim svijetom nadvila prijetnja sveopće eskalacije sukoba pa i nuklearnoga rata. Učinkovito rješenje konstitutivnosti, jednakopravnosti i nesmetanog prava na izbor vlastitih političkih predstavnika u svim tijelima državne vlasti kao gorućega hrvatskoga pitanja u BiH je strateška potreba kako RH tako i cijele EU, a održavanje mira u ovom dijelu Europe je ujedno i neodvojiva potreba ostvarena sigurnosti i suradnje na jugoistočnom krilu NATO saveza. Vodstvo HSP smatra kako u nadolazećem vremenu u tom savezu što skorije mora se naći i cjeloviti prostor BiH, ali uz uvjet da kroz reformu današnjega Ustava BiH, kako i poštovanje i provedbu navedenih ranijih sporazuma te uvažavanja svih demokratskih standarda zapadnoga svijeta koje NATO savez u međunarodnoj zajednici zastupa od svoga osnivanja, mora još u većoj mjeri doći do izrade novih pravnih procedura koji će jasno štititi hrvatski narod u BiH.

Ukoliko svi ti napori ne urode plodom, hrvatski narod u BiH trebat će ozbiljno razmisliti želi li i dalje živjeti u podređenom i ponižavajućem položaju ili će odabrati neki put koji jamči bolju perspektivu i sretniju budućnost unutar zacrtanih državnih okvira u BiH.

Na kraju ističemo da za HSP položaj Hrvata u BiH nije “samo marginalno” političko pitanje, već je kao temeljna politička obveza ugrađen u bit naše Stranke i u srce svakoga pravaša koji crpeći svoju političku volju iz nauka Oca Domovine dr. Ante Starčevića nikada se nisu i ne mogu odreći rješavanja gorućega „hrvatskoga nacionalnoga pitanja“ u pogledu brige za sve stanovnike u BiH, a koji se danas osjećaju dijelom našega naroda. U tom pogledu korak bliže u rješavanju političke krize u BiH vidimo u dogovoru oko promjene izbornoga zakonodavstva na što od srca pozivamo i ohrabrujemo sve relevantne bosanskohercegovačke političke čimbenike iz redova bošnjačkoga i hrvatskoga naroda.

 

Nikica Augustinović, Predsjednik HSP