Programska deklaracija HSP-a “Hrvatska desnica za novo stoljeće” 2001

Ustrajući u nauku Oca Domovine Dr. Ante Starčevića i na pravaškom svjetonazoru iskazanom u Temeljnim načelima, Izbornom programu i programskoj rezoluciji Hrvatske stranke prava:

Cijeneći borbu za hrvatsku državnu neovisnost ranijih naraštaja pravaša;

Smatrajući vrijednosti Domovinskog rata ishodištem političkog djelovanja ovog naraštaja pravaša, a

Težeći očitovanju Hrvatske stranke prava kao stožerne političke snage i oslonca modernog hrvatskog nacionalizma;

 Sabor Hrvatske stranke prava donosi

Programsku deklaraciju Hrvatske stranke prava

“Hrvatska desnica za novo stoljeće”
(Hrvatska stranka prava nakon 2001.)

 

1. Blagostanje i svekoliki napredak hrvatskog naroda temeljni su politički ciljevi Hrvatske stranke prava. To je moguće ostvariti jedino u neovisnoj i suverenoj hrvatskoj državi, koja ne smije biti sastavni dio drugih država.

2. Ishodište političkog djelovanja ovog naraštaja pravaša jest Domovinski rat. Vrijednosti za koje se Hrvatska borila u Domovinskom ratu jesu i biti će ciljevi političkog djelovanja Hrvatske stranke prava: neovisna, demokratska i gospodarski uspješna hrvatska država u Europi; očuvanje tradicionalnih vrijednosti i baštine hrvatskog naroda; te posebna skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

3. Hrvatska stranka prava jest konzervativna desna stranka, koja se zalaže za očuvanje i promicanje tradicionalnih vrijednosti i baštine hrvatskog naroda kao jamstva očuvanja hrvatskog identiteta. Hrvatska stranka prava se protivi svakoj podjeli među hrvatskim narodom. HSP će težiti uspostavi komplementarnih veza sa srodnim europskim strankama.

4. Hrvatska stranka prava želi očuvanje, stabilizaciju i jačanje hrvatske države. To je moguće postići jedino uz jedinstvo hrvatskog naroda i konsnzus svih političkih čimbenika u Hrvatskoj glede strateških nacionalnih ciljeva, uz uvažavanje narodne volje iskazane kroz referendum, uz zaštitu demokracije, ljudskih prava i medijskih sloboda, te uz rast gospodarstva u službi razvoja hrvatske nacije.

5. Jedino suverena i neovisna hrvatska država može biti sposobna za raznovrsna međunarodna politička i gospodarska partnerstva. Međunarodna politička aktivnost Hrvatske mora biti u službi promicanja hrvatskih nacionalnih interesa i blagostanja nacije, uz punu zaštitu hrvatskog identiteta i uvažavanje geopolitičkog okružja. Pristup Hrvatske europskim i drugim integracijama prihvatljiv je jedino ako je u skladu s hrvatskim strateškim nacionalnim ciljevima i interesima, utvrđenim voljom hrvaskog naroda iskazanom u referendumu.

6. Gospodarska stabilnost jamstvo je budućnosti, neovisnosti i opstanka hrvatske države. Uspješan razvitak gospodarstva moguć je jedino u politički stabilnoj zemlji, uz partnerstvo rada i kapitala i uz obrazovni sustav koji jamči upućenost novih naraštaja u ravojne izazove 21. stoljeća. Hrvatska država nikada ne smije pristati na prodaju nacionalnog suvereniteta i strateških nacionalnih interesa za kratkoročne gospodarske probitke.

7. HSP drži zaštitu okoliša i zdravlja nacije, te zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine temeljnim odrednicama planiranja razvoja Hrvatske u 21. stoljeću.

 

U Zagrebu, 24. veljače 2001.