Programska deklaracija HSP-a ” Hrvatska u Europi ” 2004

Cijeneći borbu za hrvatsku državnu neovisnost ranijih naraštaja pravaša;

Podržavajući već usvojene odrednice Deklaracije “Hrvatska desnica za novo stoljeće”;

Zabrinuti zbog teškoća s kojima se suočava Hrvatska – od nezaposlenosti i vanjskog duga do zarobljavanja Hrvatske korupcijom i sukobom interesa;

Svjesni činjenice da je ozbiljno narušeno povjerenje hrvatskih građana u političke stranke, te Hrvatski sabor i Vladu; a

Imajući u vidu da Hrvatska stoji pred složenim razvojnim, gospodarskim, socijalnim, integracijskim i sigurnosnim izazovima u 21. stoljeću;

5. Sabor Hrvatske stranke prava donosi

Programsku deklaraciju

“HRVATSKA U EUROPI”

 

1. Već 143 godine ishodište političkog djelovanja HSP su demokratske vrijednosti moderne Europe za koje se Hrvatska borila i u Domovinskom ratu: neovisna, demokratska i gospodarski uspješna Hrvatska. Uz očuvanje baštine hrvatskog naroda te skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HSP se ograđuje od svakog oblika totalitarizma i osuđuje svaki oblik gušenja demokracije.

2. HSP želi očuvanje, stabilizaciju i jačanje hrvatske države. Za to je nužan konsenzus svih političkih čimbenika u Hrvatskoj glede strateških nacionalnih ciljeva i uvažavanje narodne volje iskazane kroz referendum. U tom smislu će HSP surađivati sa svim hrvatskim političkim strankama uz preduvjete – sukladnosti političkih ciljeva i metoda njihovog postizanja.

3. Blagostanje i svekoliki napredak hrvatskog naroda su temeljni nacionalni interesi. Oni su bili i ostaju temeljni politički ciljevi HSP. Međunarodno-politička postignuća i potezi Republike Hrvatske mogu se ocjenjivati prvenstveno kroz ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa. Stoga je nezamjenjiva uloga HSP u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa pri uključivanju Hrvatske u međunarodne integracije.

4. HSP inzistira na načelu dobre vladavine, te drži da dužnosnici državne i lokalne vlasti ne smiju biti povezani s moralno dvojbenim i politički neprihvatljivim odlukama i ponašanjem kao što su korupcija i sukob interesa, nepotizam, ratno profiterstvo, prikrivanje kriminala i nasilništvo, te podržavanje i sudjelovanje u ratu protiv Hrvatske.

5. HSP drži zaštitu okoliša i zdravlja nacije, te zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine temeljnim odrednicama planiranja razvoja Hrvatske u 21. stoljeću. Ključna zadaća Hrvatske jest zaštita hrvatskog kulturnog identiteta, hrvatske posebnosti i različitosti, i hrvatske baštine pri međunarodnim integracijama Hrvatske. Svoje posebnosti moramo čuvati radi nas samih, ali i radi doprinosa Hrvata europskoj i svjetskoj zajednici naroda.

6. Neovisnost, opstanak i razvoj hrvatske države i nacije ovise o gospodarskoj stabilnosti. Preduvjet za to jest politička stabilnost, uz partnerstvo rada i kapitala, vodeći računa o hrvatskim razvojnim preduvjetima – da je Hrvatska pomorska zemlja, da su naše prednosti očuvan okoliš i rezerve pitke vode, te da se razvoj ne može temeljiti na osiromašenju radne snage, nego na dobrom obrazovnom sustavu.

7. Hrvatska država nikada ne smije pristati na prodaju nacionalnog suvereniteta i strateških nacionalnih interesa za kratkoročne političke, gospodarske ili proračunske probitke. Rasprodaja Hrvatske i njenih prirodnih bogatstava nisu nikada bili nacionalni interes

 

U Zagrebu, 28. veljače 2004.

0Shares