IMG_20181128_165317-768x594

5G mrežu treba dodatno zakonski regulirati.

HSP se već dugo vremena bavi ovom problematikom, ali kako se Hvaru, Visu, Braču te brojnim drugim otocima i priobalju pridružuje sve više jedinica lokalne samouprave, želimo se još jednom službeno očitovati po tom prevažnom pitanju. Naime, dajemo potporu i nudimo pomoć svima koji se na bilo koji način protive postavljanju baznih stanica ili adaptaciji …

5G mrežu treba dodatno zakonski regulirati. Read More »