TEMELJNA NAČELA HSP

 • Neprihvatljiva je bilo kakva državna zajednica s drugim državama ili narodima dok o tome neposrednim glasovanjem ne odluči hrvatski narod.
 • Hrvatski narod ne obvezuju nikakvi državnopravni ugovori koji su protivni njegovom temeljnom pravu na postojanje potpuno samostalne i nezavisne države.
 • Svako priznavanje državotvornih prava u hrvatskoj državi bilo kojim drugim etničkim skupinama posve je protivno interesima hrvatskog naroda i hrvatske države.
 • Sve su vjeroispovijesti ravnopravne. HSP poštuje vjerske tradicije i potiče hrvatske rodoljubne djelatnosti svih vjerskih zajednica.
 • Položaj i prava čovjeka su istinska mjerila vrijednosti društvenog uređenja. Zato prava čovjeka moraju biti u samim temeljima poretka. 
 • Prava i slobode svake osobe mogu biti ograničene samo zakonom. Ograničenja građanskih sloboda mogu se utvrditi isključivo u cilju poštivanja prava drugih osoba čuvanja sloboda zasnovanih na zaštiti općeg ćudoređa i javnog poretka.
 • HSP promiče dostojanstvo i ugled žene, te se zalaže za osiguranje njenog ravnopravnog sudjelovanja u društvenom, političkom i gospodarskom životu.
 • HSP se zalaže za zaštitu života od začeća do naravne smrti.
 • HSP se zalaže za osiguranje mirovine svim hrvatskim državljanima nesposobnim za daljnji rad, te za osiguranje materijalne i moralne pomoći svim žrtvama represije.
 • HSP se zalaže za povrat nepravedno i neopravdano otuđene i otete imovine.
 • HSP se zalaže za zaštitu prirode od uništenja i zagađenja, kao i za očuvanje životne ravnoteže u prirodi. HSP se zalaže za primjenu najsuvremenijih ekološko-tehnoloških metoda u prirodi i društvu te potiče proizvodnju i potrošnju zdrave hrane koja predstavlja temelj opstanka života.
 • HSP se zalaže za zaštitu hrvatske kulturne baštine i potiče uključivanje tradicionalnih vrijednosti hrvatske uljudbe u svakodnevni život.
 • HSP se zalaže za izgradnju modernog školskog i odgojnog sustava, oslobođenog svih političkih i ideoloških utjecaja.
 • HSP će se trajno zalagati rječju i djelom za dobrobit hrvatske domovine, hrvatskog naroda, kao i svih hrvatskih državljana.

Preuzmi Temeljna načela HSP – Temeljna načela HSP (1915 downloads)