Ustrojeno ŽV HSP Ličko senjske županije. Milan Mataija na čelu ličkih pravaša!

hsp-ličko-senjske19-02-2020
Sukladno Statutu HSP-a Županijski zbor HSP Ličko senjske županije  održan je 18. veljače 2020. godine s početkom u 19,00 sati u Spomen domu Dr.  ANTE STARČEVIĆA u Velikom Žitniku. Na izbornom zboru nazočilo je 45 izaslanika, te 6 članova HSP-a koji su županijski vijećnici HSP-a u Županijskoj skupštini Ličko senjske  županije.

Nakon usvajanja dnevnog reda te izbora radnih tijela Zbora i zapisničara prisutupilo se izboru tijela Županijskog zbora, te su izabrani:

 

 

 

 

ŽUPANIJSKO VIJEĆE – PREDSJEDNIŠTVO

Za predsjednika izabran je: MILAN MATAIJA.
Za dopredsjednike izabrani su: BERISLAV KOSTELAC, JURICA MURGIĆ.
Za tajnicu DANIJELA SMOLČIĆ,
Za rizničara IVICA PAVIČIĆ.
Za ostale članove Predsjedništva Županijskog vijeća HSP sukladno članku 40. Statuta HSP izabrani su:
DARKO ŠOP, ANĐELKA MAJETIĆ, PETAR OREŠKOVIĆ, DAMIR DOPUĐ

ŽUPANIJSKI ČASNI SUD
JOSIP ŠABAN, (predsjednik)
LIDIJA JAMIČIĆ, TIHOMIR STARČEVIĆ
ŽELJKO NEKIĆ, IVANA PRŠA DEJANOVIĆ (članovi)

ŽUPANIJSKI NADZORNI ODBOR
MILAN ŠTIMAC, (predsjednik)
MILAN OREŠKOVIĆ, VLADIMIR JURČIĆ (članovi)

ČLANOVI GLAVNOG STANA HSP-a sa područja Županije: BERISLAV KOSTELAC

Na zboru je  za kandidata ŽV za člana Predsjedništva HSP predložen: IVICA TOMLJENOVIĆ.

Zboru se obratio i predsjednik HSP-a Karlo Starčević te novoizabrani predsjednik ŽV HSP Ličko senjske županije Milan Mataija.

Ured za odnose s javnošću!

0Shares